Aktivnosti
Književna dela
Imenovanje Venizelosove ulice u Beogradu

Inicijativa za preimenovanje ulice Đure Đakovića u Beogradu, u ulicu Elefteriosa Venizelosa, potekla je od Diogenisa D. Valavanidisa. Elefterios Venizelos bio je predsednik grčke Vlade iz vremena Prvog svetskog rata - Vlade koja je srpskoj vojsci omogućila rehabilitaciju na Krfu. Jedan od najznačajnijih detalja iz Venizelosove biografije, koji je istorija zabeležila, bio je njegov odgovor na predlog Beča da Grčka napadne Srbiju kako bi oslabila njen tadašnji položaj: ''Grčka je isuviše mala zemlja da bi učinila tako veliku podlost.'' Visoko ceneći ličnost i delo ovog velikana grčke politike, Diogenis D. Valavanidis nekoliko puta se obraćao Skupštini grada Beograda sa zahtevom da se postojeća ulica Đure Đakovića preimenuje u Venizelosovu ulicu. Njegovi zahtevi urodili su plodom i time doprineli na jačini prijateljstva između Beograda i Atine, posebno ako se zna da je Skupština grada Atine od pre mnogo godina jednu atinsku ulicu, u blizini centra grada, imenovala u ulicu Karađorđa Srpskog.