Aktivnosti
Književna dela
Međunarodna organizacija za povratak partenonskih skulptura

Članovi Međunarodne organizacije, palata predsednika Republike Grčke, Atina 2005. godine
Britanski muzej, London 2006. godine
Međunarodna organizacija za povratak partenonskih skulptura (www.parthenoninternational.org) osnovana je u Atini 25. novembra 2005. godine sa ciljem sveobuhvatnijeg pristupa problemu povratka partenonskih skulptura. Nakon osnivanja članove Međunarodne organizacije primili su predsednik Republike Grčke Karolos Papuljas, predsednik Vlade Republike Grčke Kostis Karamanlis kao i ministar kulture Velike Britanije Dejvid Lemi, u zgradi parlamenta u Londonu. Diogenis D. Valavanidis, kao predsednik beogradskog Odbora za povratak partenonskih skulptura, jedan je od osnivača kao i izvršni član ove međunarodne asocijacije, čiji je predsednik Dejvid Hil iz Australije.