Aktivnosti
Književna dela
O knjizi "Otmen svet"

Knjiga Otmen svet je druga knjiga Diogenisa D. Valavanidisa, objavljena 2006. godine. Ona govori o temi koju autor najbolje poznaje, jer su karakteristike njegove ličnosti u tesnoj vezi sa karakteristikama otmenosti. To je knjiga o vaspitanju, ukusu, manirima, moralu i svim drugim obeležjima pravog življenja; jednom rečju, to je knjiga o onome što je gotovo iščezlo, a što je uvek podsticaj za razvoj društva u celini. Prema rečima recenzenta – književnika Milovana Vitezovića, ''ova knjiga jeste bonton, ali i više od toga – jer čitalac sam sebe određuje spram drugih. Jeste poučnik, ali i više – jer čitalac spoznaje drugačijeg sebe. Jeste protokol, ali i više – jer čitalac određuje mesto svog dostojanstva. Jeste savetnik, ali i više – čini čitaoca važnim savetnikom. Jeste i istorija otmenosti u ljudskoj civilizaciji, ali i više – uverava čitaoca da može biti deo te istorije, i to njen značajan produžetak.''

Knjiga Otmen svet ima dva dela. Prvi deo govori o opštim karakteristikama otmenog sveta, o konverzaciji, kulturnim aktivnostima i ponašanju otmenog sveta, o posetama, prijemima i obedima otmenog sveta, o muzici i balovima, društvenim i sportskim igrama otmenog sveta. Završava se naslovom koji govori o otmenosti kod dece i mladih i rezimeom. U drugom delu, koji se završava mislima i izrekama, sadržana su dva krupna naslova: Protokol državnih organa i Protokol hrišćanske crkve. Pravila otmenog društva, koja su ispisana na stranicama ove knjige, nisu nikakve naredbe ili odredbe koje ukazuju na to šta čovek sme, a šta ne sme da radi ili govori. Ona ne predstavljaju nikakvu obavezu, ona su samo objašnjenje kako valja živeti, kako postati svestan svog društvenog statusa, jednom rečju, kako biti primećen na zemaljskom putovanju kroz život.