Aktivnosti
Književna dela
O knjizi "Dan povratka"

Knjiga Dan povratka prva je knjiga Diogenisa D. Valavanidisa, objavljena 2004. godine, na srpskom, grčkom i engleskom jeziku. Ovom knjigom autor je nastojao da svetskoj kulturnoj javnosti pruži opšti i kratak pregled istorije najvećeg spomenika Helenizma – Partenona. Imperativ ove istorije je na najvećoj tragediji ovog spomenika, koja se dogodila početkom 18. veka, kada je Tomas Brus (lord Elgin), britanski ambasador u Konstantinopolisu, devastirao Partenon i njegove skulpturalne delove preneo u Veliku Britaniju, gde se i danas nalaze (Britanski muzej u Londonu). Ali, glavni cilj ove knjige, namenjene narodu u širem smislu reči, kao i kulturnim poslenicima celog sveta, nema samo informativni i interpretativni karakter, već se ambiciozno oslanja na elementarno ljudsko pravo o povratku nasilno oduzetog nacionalnog kulturnog blaga. Zato je sadržaj ove knjige ispunjen najpre naslovima kao što su: Nastanak svetilišta, Udarci koje je Partenon pretrpeo, Nasilje jače od istorije, Blago Antike razbacano širom sveta, Hram nastavlja da ''okuplja'' bogove, Borba da se pravo pretoči u pravdu, a onda i naslovima koji govore o borbi za povratak partenonskih skulptura koju vodi Ministarstvo kulture Republike Grčke (Govori Meline Merkuri na sednici UNSECO-a u Meksiku 1982, kao i na Oksfordu 1986. godine). Ova knjiga, ilustrovana fotografijama koje je ustupila Fondacija ''Melina Merkuri'' a fotografisao Socratis Mavrommatis, imala je zapažen odjek u međunarodnom kulturnom svetu i na svojevrstan način odredila je književni žanr autora.