!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Diogenis D. Valavanidis
Aktivnosti
Književna dela
Kulturno-obrazovni centar ''Aristotelis''
Predstavljanje centra “Aristotelis”, svečana sala Skupštine grada, Beograd 1995. godine
Muzički program u toku predstavljanja, svečana sala Skupštine grada, Beograd 1995. godine
Pozivnica Skupštine grada Atine i centra “Aristotelis”, povodom organizovanja zajedničke izložbe slika partenonskih mermera, održane u Atini 1997. godine pod nazivom “Sa grčkom mitologijom u XXI vek.”
Diogenis D. Valavanidis je osnovao Kulturno-obrazovni centar ''Aristotelis'' u Beogradu i bio prvi direktor te institucije koja je stvorena u cilju razmene kulture i obrazovanja između srpskog i grčkog naroda. Glavne aktivnosti centra bile su izložbe koje su organizovane u Beogradu i Atini, edukacija grčkih studenata srpskog jezika u Beogradu, kao i mnoga stručna predavanja.