ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μετονομασία οδού Βελιγραδίου  σε οδός “Ελευθερίου Βενιζέλου

Η πρωτοβουλία  για την μετονομασία της οδού “Đure Đakovića” του Βελιγραδίου σε οδό “Ελευθερίου Βενιζέλου” ήταν του Διογένη Δ. Βαλαβανίδη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πρόεδρος της Κυβέρνησης  της Ελλάδας την περίοδο του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου, Κυβέρνηση η οποία έδωσε δυνατότητα στο  σερβικό στρατό  να ανακτήσει τις δυνάμεις του στην Κέρκυρα. Μια από τις λεπτομέρειες από τη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, την οποία κατέγραψε η ιστορία ήταν η απάντησή του  στην πρόταση της Βιέννης  να χτυπήσει η Ελλάδα  τη Σερβία προκειμένου να εξασθενίσει  τη θέση της την εποχή εκείνη:  «Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα για να διαπράξει μια τέτοια ατιμία».

Εκτιμώντας την προσωπικότητα και το έργο του Μεγάλου Έλληνα πολιτικού, ο Διογένης Δ. Βαλαβανίδης, αποτάθηκε επανειλημμένα προς το Δήμο πόλεως Βελιγραδίου με αίτημα να  μετονομασθεί η υπάρχουσα οδός “Đure Đakovića” σε οδό “Ελευθερίου Βενιζέλου”. Τα αιτήματά του απέβησαν αποτελεσματικά  και συνέβαλαν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ισχυροποίηση της φιλίας μεταξύ Βελιγραδίου και Αθήνας, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων πριν από πολλά χρόνια ονόμασε μία οδό  στο κέντρο της πόλης σε οδό “Καραγέωργη Σερβίας”.