ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΠΑΦΗ
Όνομα και επώνυμο:
Diogenis D. Valavanidis,
Πρόεδρος της Επιτροπής Σερβίας
για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα
Address code: 126206
11000 Belgrade, Serbia
Θέμα:
E-mail:
Κείμενο: